یکشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۰

[layerslider id="1"]
هوش مصنوعی
 • هوش مصنوعی هر روز بیشتر از روزهای قبل در راه باز کردن راه خود به حوزه های مختلف زندگی افراد است، و یک اخت ...

  هوش مصنوعی هر روز بیشتر از روزهای قبل در راه باز کردن راه خود به حوزه های مختلف زندگی افراد است، و یک اختلال بی سابقه را در زندگی شغلی افراد به وجود آورده است. و الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های ...

  ادامه مقاله را بخوانید
 • محاسبات برمبناي   مغز     با توجه به رشد سريع زمينه هاي يادگيري ماشيني، رنسانسي در شبکه هاي عصب ...

  محاسبات برمبناي   مغز     با توجه به رشد سريع زمينه هاي يادگيري ماشيني، رنسانسي در شبکه هاي عصبي به وجود آمده است، به گونه اي که نرم افزارهاي کامپيوتري مي توانند مسائل را شبيه به راه حل هاي ...

  ادامه مقاله را بخوانید
 • BIG DATA   روزانه ما در جهان به اندازه 2.5 کوانتيليون بايت داده توليد مي کنيم و بيش از 90 درصد داده ...

  BIG DATA   روزانه ما در جهان به اندازه 2.5 کوانتيليون بايت داده توليد مي کنيم و بيش از 90 درصد داده هاي امروزه در جهان در دو سال اخيرايجاد شده اند. برخي نمونه هاي داده هاي ايجاد شده در صنايع مختل ...

  ادامه مقاله را بخوانید